top of page

Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde (VOU)

 

De Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde (VOU) bestaat uit een lessenpakket van 8 lesdagen, gedoceerd tijdens het academiejaar. Het integrale programma wordt het volgende academiejaar herhaald, zodat men de lessen kan spreiden over 3 jaar. (tot het examen OPO aanvullingen in de urgentiegeneeskunde - deel 1 in mei of juni in het 3e jaar van de MANAMA) 

De lessen zijn in eerste instantie bedoeld voor de 1e, 2e en 3e jaars ASO’s en BBB’s in opleiding maar staan ook open voor, oudere jaars ASO’s, laatstejaars stagiairs (coassistenten), brevetartsen, acutisten en urgentieartsen.

  • 1e, 2e en 3e jaars ASO's en BBB's dienen 7/8 lessen te volgen ikv het OPO aanvullingen in de urgentiegeneeskunde - deel 1 en ifv goedkeuring door de erkenningscommissie.

  • ASO’s, brevetartsen, acutisten en urgentieartsen krijgen een aanwezigheidsattest en accreditering per gevolgde lesdag. 

 

Een theoretisch pakket met studiemateriaal wordt bij iedere module 1 maand vooraf ter beschikking gesteld. Iedere deelnemer wordt verondersteld elke les grondig voor te bereiden aan de hand van het referentiewerk Tintinalli’s en de beschikbare lesdocumenten (zie 'lesmateriaal). Dit laat toe tijdens de lessenreeks voldoende ruimte te creëren voor casuïstiekbespreking met de experten.

In functie van de werkregeling op de stageplaatsen is het voor assistenten aangewezen om de lessen te spreiden over 2 of 3 academiejaren. Opgelet: De lesdag van mei volg je best in jaar 1 of 2 om in het 3e jaar niet in het gedrang te komen met het 3e jaars examen.

  • Het inschrijvingsgeld bedraagt € 80 per academiejaar voor laatstejaars stagiairs, ASO's, en BBB's in opleiding.

  • Brevetartsen, acutisten en urgentieartsen betalen € 100 per lesdag.

Inschrijven is verplicht en kan tot 10 dagen voor de lesdag. Voorafgaand aan de lesdagen krijgt u een bevestiging van inschrijving.

Examen OPO aanvullingen in de urgentiegeneeskunde - deel 1

Ook wel genoemd: VOU-examen, junior examen, 3e jaars examen.

Het examen is enkel toegankelijk voor de ASO’s Acute en Urgentiegeneeskunde en BBB’s (bijzondere beroepsbekwaming in de urgentiegeneeskunde) in opleiding. Een herkansing is voorzien. Om deel te kunnen nemen aan het examen moet men minstens 7 van de 8 VOU-lessen hebben gevolgd (aanwezigheidsattest).

bottom of page