top of page

Examen OPO Aanvullingen in de urgentiegeneeskunde - deel 1

 

Ook wel genoemd: VOU-examen, junior examen, 3e jaars examen.

Het examen is enkel toegankelijk voor de ASO’s Acute en Urgentiegeneeskunde en BBB’s (bijzondere beroepsbekwaming in de urgentiegeneeskunde) in opleiding. Een herkansing is voorzien. Om deel te kunnen nemen aan het examen moet men minstens 7 van de 8 VOU-lessen hebben gevolgd (aanwezigheidsattest).

 

Praktische info voor het examen 2024

Waar en wanneer?

 

  • Waar: Het examen vindt plaats te Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken, Gebouw R, lokaal R2 (Aula)

  • Wanneer: dinsdag 11-6-2024 - u wordt per mail op de hoogte gebracht van het tijdstip waarop u verwacht wordt.

 

Leerstof

 

Dit is de inhoud van de lesdagen van de Voortgezette Opleiding Urgentiegeneeskunde en de guidelines waarnaar verwezen wordt in deze lessen.

 

Verloop van het examen

 

  • Schriftelijk examen: Dit is een pc-examen via de Toledo-examentool met 60 à 80 meerkeuzevragen en vragen met korte antwoorden. (Niet KULeuven studenten ontvangen hiervoor nog een externe login)

  • Mondeling examen: 2 VIVA’s (casusbespreking) met voor elke VIVA 5min. voorbereidingstijd en 15min. casusbespreking bij 2 examinatoren. Afwisselend zal een groep van 4 studenten het schriftelijk examen pauzeren om het mondeling examen af te leggen. Om de 40min. wisselt deze groep.

 

De examentijd bedraagt 3u30, het is niet toegelaten om het examen voortijdig te verlaten maar mogelijks ben je sneller klaar met zowel het schriftelijk alsook met het mondeling examen. Daarom breng je best wat lectuur mee om je bezig te houden. Het is echter niet toegelaten om een toestel met internetverbinding te gebruiken: dus geen smartphone, tablet en ook niet de pc waarop je het schriftelijk examen hebt afgelegd.

bottom of page